Algemene voorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van de website van www.trainingsschema.com


Definities

De volgende definities worden gebruikt in de algemene voorwaarden.

Eigenaar: de eigenaren, tevens rechthebbenden van de website www.trainingsschema.com.

Website: alle voor de Gebruiker toegankelijke pagina's op trainingsschema.com.

Gebruiker: u, de natuurlijke persoon, bezoeker (gebruiker) of rechtspersoon gebruikmakend van de Website.

Diensten: het aanbieden van informatie en entertainment aan de Gebruiker via de website trainingsschema.com.

Informatie: alle inhoud in de vorm van artikelen, broncode, afbeeldingen en content op de Website.


Door de Website te gebruiken stemt u in met deze Voorwaarden.


Beperking aansprakelijkheid

De Gebruiker is zich bewust van en erkent dat de Eigenaar niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade die mogelijk direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de Informatie aangeboden op de Website. De Eigenaar heeft het recht, maar niet de plicht om Informatie die beschikbaar is op de Website te verwijderen.


Alle rechten voorbehouden

Trainingsschema.com verschaft Informatie aan de Gebruikers enkel voor persoonlijk gebruik. De gebruiker mag deze Informatie enkel voor niet-commercieel gebruik nuttigen. Deze website is bedoeld voor raadpleging via normale internet browsers. Het is niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te laten raadplegen door bijvoorbeeld spiders, bots of scripts, met uitzondering van spiders of crawlers ten behoeve van het indexeren van pagina's op trainingsschema.com in openbare zoekmachines. Het is als gebruiker van trainingsschema.com niet toegestaan de broncode te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen.


Auteursrecht

Deze Website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten ten aanzien van de webpagina's, de inhoud, beeldmateriaal en andere auteursechtelijk beschermde werken op deze website komen toe aan trainingsschema.com. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, hergebruik of verveelvoudigen op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van de informatie op trainingsschema.com is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de rechthebbenden.


Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het Nederlands recht. Alle geschillen, met betrekking tot deze internetsite of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Disclaimer

Deze disclaimer wordt verstaan onder, zoals eerder genoemd: de Eigenaar, de Gebruiker, Website, Diensten en Informatie.

Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De Informatie is door de Eigenaar met grote zorg en aandacht samengesteld, echter, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van getoonde Informatie. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor content en Informatie op de aan deze Website gekoppelde bestanden of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de Informatie en content of delen daarvan maakt inbreuk op de geldende intellectuele rechten.


Alle hierboven genoemde gebruiksvoorwaarden en rechten zijn van toepassing op elke pagina van trainingsschema.com. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met bovengenoemde.


Vragen over deze pagina

Indien u een vraag heeft over deze pagina of de genoemde rechten, neem dan direct contact met ons op via de contactpagina en u ontvangt spoedig een antwoord op uw vraag.


Trainingsschema.com

Bereikbaar:

Maandag - Vrijdag

09:00 AM - 7:00 PM

Zaterdag

Gesloten

Zondag

Gesloten

Bekijk alle Reviews of
Laat zelf een review achter